GDPR
_

Termeni si Conditii

Site-ul www.botez-brasov.ro asigură și respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut sub denumirea de GDPR.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată – este acea „persoană fizică identificabilă”, care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: numele, numărul de identificare, datele de localizare, un element online de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site, în conformitate cu obiectul de activitate al societății.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.botez-brasov.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date. Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul pentru care sunt furnizate – pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare (facturarea serviciilor), administrarea, sprijinirea şi evaluarea serviciilor firmei, precum și pentru a preîntampina încălcarea securităţii, a legii și a termenilor contractuali.

Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.
Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR.
Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.
Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorități de supraveghere A.N.S.P.D.C.P., precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

 

Neangajarea raspunderii
Materialele si informatiile continute in acest website sunt furnizate in scop de informare generala.
Titularul nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al website-ului, nu garanteaza in nici un fel acuratetea, actualitatea sau caracterul complet al informatiei sau al materialelor cuprinse in acest website (incluzand erori faptice, tipografice si tehnice), nu garanteaza disponibilitatea spre folosire a oricaror marci, creatii sau materiale aflate sub protectia drepturilor de proprietate intelectuala si apartinand unor terti, nu garanteaza prezenta sau absenta oricaror virusi pe care terte parti ii pot atasa acestui website fara cunostinta sau acordul lui, orice software care poate fi descarcat, copiat sau folosit in orice fel pe acest website, sau utilitatea continutului acestui website, in intreg sau in parte.
Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice mod a acestui website sunteti de acord sa nu faceti responsabil Titularul si nici tertele parti implicate in crearea, producerea sau livrarea acestuia, sau ale caror materiale apar in acesta, pentru consecintele actiunilor pe care le veti intreprinde pe baza informatiilor continute de acesta.
Titularul nu poate fi tras la raspundere cu privire la orice informatii si date din continutul website-ului, inclusiv dar nu numai cele referitoare la texte, imagini, sau orice alte activitati legate de utilizarea lor, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea. Link-uri
Acest website poate contine link-uri catre alte site-uri de web, care nu sunt operate sau controlate de Titular.
Titularul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul, functionalitatea si/sau politicile acelor site-uri si nici pentru orice pagube rezultate din sau in legatura cu utilizarea acestor link-uri.
De asemenea, existenta link-ului catre un site nu este si nu trebuie considerata drept o aprobare sau recomandare de catre Titular a proprietarului acelui site si nici o recomandare sau aprobare primita de catre administrator din partea proprietarului acelui site.
Este interzisa folosirea oricaror tehnici pentru a include un logo, o marca sau orice informatie proprie Titularul (incluzand sigla, emblema, logo, texte, forma sau design-ul paginilor, etc.) fara acordul expres in scris al Titularul.

Politica de confidentialitate
Toate informatiile furnizate de utilizatori sunt si vor ramane confidentiale. Titularul nu va folosi aceste informatii decat in scop de informare, de marketing si publicitate si comunicatii electronice si nu va folosi adresele de e-mail ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje de tip spam (nesolicitate).
Titularul isi rezerva dreptul de a schimba in orice moment termenii, conditiile si politica de utilizare a website-ului, fara o notificare prealabila.
Daca aveti nelamuriri cu privire la termenii si conditiile de utilizare, va rugam sa ne contactati la telefon: 0747782694 sau pe email catre office@.botez-brasov.ro